Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
มูลนิธิหนึ่งคนให้หลายคนรับ

กิจกรรมมูลนิธิ

โครงการและกิจกรรมที่มูลนิธิหนึ่งคนให้ ฯ ให้การสนับสนุน

 

 

โครงการ  “ปันไออุ่น  ต้านภัยหนาว”  

         มูลนิธิฯมอบผ้าห่มกว่า 4,000 ผืน เป็นเงิน 800,000 บาท เพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อน ของพี่น้องชาวไทยที่ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร ในภาคเหนือและ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ อุดรธานี นครพนม  สกลนคร  ร้อยเอ็ด  กาฬสินธ์ ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบันมูลนิธิฯ

 ได้มอบผ้าห่มให้กับพี่น้องชาวไทยไปแล้วกว่า  40,000 ผืน

a a a a

 

 

โครงการ  จัดซื้อรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

     จัดซื้อรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 1 คัน มูลค่า 7,000,000 บาท น้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย โดยเสด็จพระราชกุศลฯ เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์บริการโลหิต แห่งชาติ สภากาชาดไทย สำหรับใช้ในภารกิจ รับบริจาคโลหิตของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี 

 

a    a    a

 

โครงการ มองโลกใส  แม้วัยสูง  

    มอบเงินบริจาคให้แก่ศิริราชมูลนิธิเพื่อจัดตั้งกองทุน “หนึ่งคนให้หลายคนรับ  เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” ในโครงการ “มองโลกใส แม้วัยสูง” โดยร่วมกับทีมจักษุแพทย์อาสา 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดต้อกระจก ให้กับผู้ป่วยสูงวัยที่ยากไร้ จำนวน 72 ราย เป็นเงิน 720,000 บาท


a

มูลนิธิหนึ่งคนให้หลายคนรับ

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร