Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
คิดเคียงข้างทุกชีวิต
หน้าแรก > คิดเคียงข้างทุกชีวิต > เคียงข้าง > บริการที่มากกว่าการประกันชีวิต

บริการที่มากกว่าการประกันชีวิต

      ไทยประกันชีวิตมุ่งสร้างความโดดเด่นที่แตกต่าง ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ให้ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงของชีวิต พร้อมริเริ่มบริการที่มากกว่าการประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวก และเติมคุณค่าชีวิตให้กับผู้เอาประกัน อันสอดคล้องกับสโลแกน “คิด เคียงข้าง ทุกชีวิต”

 

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรีตลอด       24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์ แก่ผู้เอาประกันที่ถือกรมธรรม์รายบุคคลทุกราย

 

ศูนย์ดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน ที่ดูแลรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขทุกปัญหาให้กับลูกค้า

 

บริการสำรองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น ให้กับผู้เอาประกันที่ต้องเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลเครือข่ายเกือบ 200 แห่ง

 

บริการชำระเบี้ยประกันผ่านช่องทางต่างๆ นับ 10 ช่องทาง

 

บริการข้อมูลผู้เอาประกันออนไลน์ ที่จะทำให้ทุกๆเรื่องเกี่ยวกับกรมธรรม์เป็นเรื่องง่าย ซึ่งผู้เอาประกันสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองผ่านช่องทาง iService บนเว็บไซต์ของไทยประกันชีวิตเท่านั้น

 

การมอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกไทยไลฟ์การ์ด ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เลือกสรรให้เข้าถึงไลฟ์สไตล์ รสนิยมและความชื่นชอบของผู้เอาประกัน

 

      

 

 *บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คิดเคียงข้างทุกชีวิต

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร