Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
คิดเคียงข้างทุกชีวิต
หน้าแรก > คิดเคียงข้างทุกชีวิต > เพื่อนคู่คิด > LifePartner คืออะไร

LifePartner คืออะไร

Life Partner คืออะไร

ด้วยคำมั่นสัญญาในการ “เพิ่มพูนคุณค่าแห่งการดำรงชีวิต” ของไทยประกันชีวิต เราจึงต้องทำให้ผู้เอาประกันชีวิตของเราทุกคน เชื่อมั่นว่าชีวิต

ที่อยู่ภายใต้การดูแลของไทยประกันชีวิต คือชีวิตที่จะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ไม่มีกังวล ภายใต้การดูแลของ 

Life Partner หรือ ผู้วางแผนดูแลชีวิตสำหรับคนไทย ที่เข้าใจลึกซึ้งถึงวิถีชีวิต และความต้องการของคนไทย รวมทั้งมุ่งมั่นให้บริการอย่างดีที่สุด ด้วยปรัชญาในการทำงาน 7 ดี  7  เก่ง

คิดเคียงข้างทุกชีวิต

LifePartner คืออะไร

คนดี คนเก่ง

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร